Điều kiện bảo hành

Điều kiện bảo hành

Điều kiện bảo hành

Chúng tôi sẽ từ chối sửa chữa miễn phí trong các trường hợp máy hỏng không do lỗi của nhà sản xuất như sau: